Skoolgelde

Hoërskool Pietersburg se Skoolgelde vir 2024.

Totale bedrag vir die jaar: R 37 510.00

Vooruit – Eenmalige bedrag:

 • R 36 572.00 (Betaalbaar voor/op 29 Februarie 2024)
 • 2.5% korting = R938.00

Per maand: 

 • Graad 8-11 : R 3 410.00 x 11 maande
 • Graad 12 : R 3 751.00  x 10 maande

Kwartaalliks: Betaalbaar aan die BEGIN van elke maand.

 • 10 maande 
  • Kwartaal 1 : R 11 253.00
  • Kwartaal 2 : R 11 253.00
  • Kwartaal 3 : R 11 253.00
  • Kwartaal 4 : R 3 751.00
 • 11 maande
  • Kwartaal 1 : R 10 230.00
  • Kwartaal 2 : R 10 230.00
  • Kwartaal 3 : R 10 230.00
  • Kwartaal 4 : R 6 820.00

Bankbesonderhede

Bank: Standerd Bank
Rekeningnaam: Hoërskool Pietersburg
Rekeningnommer: 331 621 665
Takkode: 052 548
Tipe rekening: Tjek
Gebruik leerder se rekeningnommer as verwysing.