PHS…. sedert 1921 ‘n skool wat die pas in die Noorde aangee.

Hoërskool Pietersburg is in 1921, onder leiding van Mnr PC Vercueil, gestig. Nagenoeg 100 leerders en vyf personeellede het deel van die aanvanklike Pietie-korps gevorm.

Vir die afgelope 100 jaar het PHS onder die bekwame bestuur van agt hoofde gestaan, waarvan die huidige hoof, mnr Adolf Ellis, op 1 Mei 2021 by die skool aangesluit het. Die skool se dissipline, sport, akademie en kultuur floreer onder mnr Ellis se streng en doelgerigte leiding. Sy hande word versterk deur nagenoeg 70 uiters bekwame, akademiese personeel, wat daagliks gereed staan om die byans 1300 Pieties van die beste opleiding te voorsien.

Hiervan getuig die talle uitsonderlike prestasies waarmee gereeld op akademiese, sport- en kulturele vlakke gespog word.

Hoërskool Pietersburg is die enigste enkelmedium skool in die Limpopo Provinsie en slegs Afrikaans word as medium van onderrig gebruik ( behalwe in die vak, Engels).

Enkele hoogtepunte:

 • Die skoolwapen en skoolleuse is in 1924 deur twee skoliere ontwerp en deur die bestuursraad aanvaar.
 • Die skoollied is in 1928 geskryf, terwyl die amptelike kleure, groen, rooi en blou in 1932 aanvaar is.
 • In 1933 is die skool se vlag ontwerp en aanvaar.
 • Die skool het in 1958 na die huidige gebou in Dorpstraat geskuif.
 • In 2003 word die huidige matriekblok ontwikkel, asook ‘n mini-amfiteater met ‘n posbus waarin bekende oud-Pieties ‘n boodskap vir die skool kon laat.
 • In 2008 is die nuwe admin-blok ingewy en in 2014 maak PHS geskiedenis deur die eerste astro-hokkieveld in die Limpopo Provinsie aan te lê.
 • In 2012 neem ons die “poort na kennis” in gebruik, wat ook bekend staan as PHS se simbool van akademie. Ons akademiese jaar word elke jaar in Januarie by die Poort na Kennis amptelik geopen.

“Die sukses van ons skool se voortbestaan is in ons tradisies gewortel”

Tradisies

 • Ons eerste rugbyspan se kenmerkende wittrui is in 1937 in gebruik geneem en is in 2017 dus 80jaar oud. Dit is tradisie op sy beste!
 • Die bekende sêrrie-kompetisie, Kardoesie, vorm sedert 1968 deel van PHS se jaarlikse bedrywighede. Kardoesie het self al haar buiging op KykNet se Kwêla gemaak.
 • Scottie,’n 1954-Austin Morris, is deur die matrieks van 2010 geskenk en dien as die ampsmotor van die hoofleiers.
 • PHS se akademiese jaar word elke jaar amptelik met ‘n seremonie by die Poort na Kennis geopen.
 • Daar word elke jaar op tradisionele wyse, tydens die Matriekvaarwel, van ons Gr12’s afskeid geneem.
 • Ons matriekafskeid vind vir meer as 50 jaar al in die skoolsaal plaas en die matrieks woon die glans geleentheid elke jaar gratis by.
 • Die Storieboom, in die Gr11-blok, het sy naam gekry van die tradisie dat die matrieks, tydens oefeninge vir die Aand van die Sterretjies, stories vir die Gr8’s onder die boom voorgelees het.

Welkom by ‘n skool soos PHS

Dit is sedert Julie 2008 my voorreg om in die bestuurstoel van Hoërskool Pietersburg te sit. Sedert my aanstelling het ek een ding besef: ek gun die genotvolle ervaring, om ‘n Skool soos PHS te lei, vir elke hoërskoolhoof in Suid-Afrika.

Ek skryf PHS se sukses toe aan die feit dat:

 • Ons ‘n Christen-gefundeerde instelling is, gerugsteun deur ‘n positiewe Beheerliggaam en ouergemeenskap.
 • Alles op ‘n hoë standaard aangebied word. ” Ons gaan groot, defnitief nie huis toe nie! “
 • Ons daagliks met hoë-kwaliteit-leerders te doen kry, wat nog plattelandse waardes het.
 • Ons by PHS betyds kom, groet, respek toon, reëls gehoorsaam en omgee.
 • Ons leerders en personeel nie “staak” nie.
 • Ons nie oor akademie en dissipline onderhandel nie.
 • Ons ‘n gebalanseerde skoollewe ondersteun wat akademie, sport, kultuur, ens betref.
 • Ons  jongmense vir die uitdagende lewe daarbuite gereed maak. Ons Oud-Pieties moet ‘n staanplek hê en ‘n verskil gaan maak, en
 • Ons nie die beste leerders in die provinsies gaan koop nie, maar werk met die leerders wat graag by PHS wil wees.