AKADEMIE

Top 10-leerders per graad

Mei 2021

 

 

Graad 8
1 Kylie Campbell 91,56% 6 Christo Reynecke 88,89%
2 Marili Nel 91,22% 7 Jahkuska Zanna 88,56%
3 Lerize van Rhyn 90,44% 8 Veronique vd Bank 88,44%
4 Marlize Gerritzen 89,44% 9 Monique Grobler 85,78%
5 Surika von Coppenhagen 89,33% 10 Elmien Pieterse 85,67%
Graad 9
1 Leoné van Schalkwyk 94,11% 6 Jeané Scheepers 89,56%
2 Zarich Lourens 91,33% 7 Nicolas Oerlemans 89,22%
3 Mienke Becker 90,89% 8 Sanja Lewis 89,11%
4 Leané Botha 90,44% 9 PZ de Jager 88,56%
5 Zenita Foss 90,22 10 Heinrich Bodemer 88,44%
Phillip Weterman
Graad 10
1 Izelna Venter 94,1429% 6 Helgard Muller 88,143%
2 Cailin Menzies 91,428% 7 Nelieq Groenewald 87,57%
3 Cara vd Goot 91,428% 8 Zoë Dunster-vd Heever 87,285%
4 Zanie Bosch 88,71% 9 Annemie Nel 87,00%
5 Anmari Grobler 88,57% 10 Kayla de Villiers 86,57%
Elandri Spies
Graad 11
Doné Neethling 93,286% 6 Dominique du Plessis 88,429%
Mia van Straaten 90,57% 7 Suné van Aswegen 88,286%
Abby van Niekerk 90,429% 8 Sarien de Beer 88,00%
Tanya Kruger 89,286% 9 Heidi van Aarde 87,857%
Shani  du Plessis 89,00% 10 Tarien Saaiman 87,143%
Graad 12
1 Zuané Breedt 95,00% 6 Annadeé Oerlemans 89,714%
2 Sarisa vd Goot 93,571% 7 Marné Bressler 89,00%
3

4

Leana Swarts

Elzaan Espach

93,429%

91,143%

8 Gerhard Jacobs

Clarise Reynecke

88,857%

 

5 Cari Schulenburg 90,286% 9 Megan Veldman 87,857%
Cameron Dunkley

VAKKEUSEBELEID

Alle leerders is met spesifieke Godgegewe gawes en talente toegerus. Daarom verskil leerders grootliks wat akademiese aanleg en vermoëns betref. Om leerders, ouers en die skool by te staan om die korrekte keuses te maak —- veral ten opsigte van die sogenaamde ‘moeiliker’ vakke -is die volgende beleid ten opsigte van vakkeuses in graad 9 saamgestel:

VAKTOELATINGSVEREISTES

‘n Minimum van 20 leerders moet ‘n vak kies om die aanbieding daarvan in in graad 10 te regverdig

VAKKEUSES

‘n Leerder moet in Augustus, net na die Graad 9 Inligtingsaand ‘n keuse maak ten opsigte van die vakke wat hy/sy vanaf graad 10 gaan neem.

Vakke wat deur Hoërskool Pietersburg aangebied word, is:

Verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde

OF

 • Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Keusevakke:     

 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Fisiese Wetenskap
 • Gasvryheidstudies
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Ingenieursgrafika en –Ontwerp
 • Lewenswetenskap
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Rekeningkunde
 •  Toerisme

‘n Leerder moet die 4 verpligte vakke neem (waar hy/sy tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid kan kies) plus nog 3 keusevakke.

Addisionele vakke

Indien ‘n leerder meer as 7 vakke wil neem, geld die volgende reëls:

 1. Hy /sy moet oor 3 jaar opeenvolgend (graad 7, graad 8 en graad 9), ‘n gemiddeld van 80% handhaaf
 2. Daar moet ‘n vorm voltooi word VOOR 30 Januarie van die volgende jaar, waarin hy/sy onder andere self moet reël vir ‘n onderwyser om die addisionele vak aan te bied.
 3. Die onderwyser moet hom/haarself bereid verklaar om die leerder vir die volgende 3 jaar in die spesifieke vak te onderrig – wat 4½ uur onderrig per week, alle toetse, assesserings en eksamens insluit.
 4. Addisionele vakke kan SLEGS gedurende Januarie van die leerder se graad 10-jaar gekies word.
REËLS TEN OP SIGTE VAN SPESIFIEKE VAKKE:
Wiskunde

‘n Leerder mag slegs Wiskunde kies, indien hy/sy aan die volgende vereistes voldoen:

 1. 50% vir Wiskunde tydens die graad 9 November eksamen

Indien ‘n leerder Wiskunde as vak gekies het en nie die vereiste 50% vir die eindeksamen behaal nie, behou die skool hom die reg voor om die leerder outomaties self na Wiskundige Geletterdheid oor te plaas

Indien die ouer nie hiermee tevrede is nie,het die leerder die geleentheid om sy/haar graad 9 jaar te herhaal om te poog om ‘n beter punt te behaal.

Fisiese Wetenskap

‘n Leerder mag slegs Fisiese Wetenskap kies, indien hy/sy aan die volgende vereistes voldoen:

 1. 50% vir Fisiese Wetenskap tydens die graad 9 November eksamen
 2. 50% vir Wiskunde tydens die graad 9 November eksamen.

Leerders wat Fisiese Wetenskap kies en aan die einde van die derde kwartaal nie na wense presteer nie, sal gevra word om ‘n voorwaardelike addisionele keuse te maak, wat dan toegepas sal word indien die nodige prestasie nie in die finale eksamen behaal word nie.

Menu