Religie speel ‘n sentrale rol in die daaglikse bedrywighede van Hoërskool Pietersburg.

  • Daar word daagliks deur die Pietieraad geopen en afgesluit, en Maandae en Vrydae tydens opening met die Woord van God deur onderwysers of sprekers.
  • Woensdae pouse vind die Discovery groepe plaas, en
  • Vrydae pouse het ons worship saam met ons eie religie ‘band’.
  • Daar is ook elke kwartaal Bonfire worship.
Pietieraad – Religie komitee

Discovery groepe word gelei deur ons Pietieraad se Religie-komitee asook van PHS se eie onderwysers. Tydens pouses kom enige van die leerders en onderwysers bymekaar om te bid oor enige saak wat op hul harte lê. Leerders kry dan die geleentheid om vir mekaar te kan bid.

Kom bid gerus saam elke Woensdag tydens pouse voor die saal.

Sedert die begin van 2018 het PHS ook sy eie Religie -‘band’, tans onder leiding van Juf. Jana Jacobs. Hierdie groep bestaan uit Pieties met musikale talente. Kom skakel in by die ‘Worship’ elke Vrydag in pouse.
Indien jy graag wil deel raak van die Religieband, gaan sien gerus vir Juf. Jacobs.

Daar word Religie-periodes vasgestel op die kalender. Tydens díe periodes word Pieties biedien deur verskeie sprekers wat die leerders toespreek vir motivering en leiding.

Bonfire worship word elke kwartaal aangebied deur die Pietieraad se Religie komitee. Tydens die aand kom die Pietie leerders bymekaar vir “praise-en-worship”. Daar word heerlik om die vure gesing en marshmallows gebraai.

Die aand is een van die aande waarvoor elke pietie uitsien.

PHS – Beraders

PHS het reeds 2 beraders wat hulp en leiding bied aan die skool se leerders en hul gesinne.
Albei ons beraders is ook betrokke by die religie aktiwiteite van die skool.

 Karlien Roggeband

BERADER

015 297 3201
jeugwerker@pieties.co.za
Johan Lambrechts

BERADER

015 297 3201
jeugwerker@pieties.co.za