Religie speel ‘n sentrale rol in die daaglikse bedrywighede van Hoërskool Pietersburg.

  • Daar word daagliks deur die Pietieraad geopen, en Maandae en Vrydae tydens opening met die Woord van God.
  • Elke oggend het die Religie komitee ‘n boodskap, genaamd “Daily Dose”
  • Woensdae pouse vind die Discovery groepe plaas, en
  • Vrydae pouse het ons worship saam met ons eie religie ‘band’.
 Karlien Roggeband

BERADER

015 297 3201
jeugwerker@pieties.co.za

Discovery groepe word gelei deur ons Pietieraad se Religie-komiteelede asook van PHS se eie onderwysers. Tydens hierdie pouses kom pieties bymekaar om te bid oor enige saak wat op hul harte lê. Kom bid gerus saam elke Woensdag tydens pouse voor die saal.

Sedert die begin van 2018 het PHS ook sy eie Religie -‘band’, tans onder leiding van Juf. Jana Jacobs. Hierdie groep bestaan uit pieties met musikale talente. Kom skakel in by die ‘Worship’ elke Vrydag in pouse.
Indien jy graag wil deel raak van die Religieband, gaan sien gerus vir Juf. Jacobs.

Daar word Religie-periodes vasgestel op die kalender. Tydens díe periodes word Pieties bedien deur verskeie sprekers.