Verrykende Aktiwiteite

Sedert Julie 2018 word die volgende verrykende aktiwiteite aangebied op die terrein van Hoërskool Pietersburg:

• Dans

• Musiek

• Kuns

• Ekstraklas in Wiskunde – en Wetenskap

Koshuisleerders kan nou ook deelneem aan verskillende verrykende aktiwiteite, sonder die vervoerprobleem.

Kontak gerus die volgende persone vir meer inligting:

Dans:  Malise Erasmus  072 566 2582

Musiek: André (Swallows) 060 78 2723

Kuns: Marlize Kenmuir  071 612 9332

Ekstraklas: Helana Erlank 082 920 911