Ons is een van Limpopo se topskole, bekend vir uitnemendheid op vele terreine.

Algemene inligting wat elke Pietie moet weet.

 Na afloop van die begrotingsvergadering in November 2020 is die skoolfonds vir 2021 vasgestel.

Hoërskool Pietersburg het sy eie klerewinkel op die terrein, naamlik Pietie Pas.

Hoërskool Pietersburg glo dat orde, dissipline en respek die grondslag vorm  vir ‘n gelukkige en suksesvolle skoolgemeenskap.

Die volgende verrykende aktiwiteite word ekstra aangebied op Hoërskool Pietersburg se terrein.