•  
  •  

Sosiaal

Net so hard as wat ons PHS-leerders werk, kan hulle ook speel. Daarvan getuig al die sosiale geleenthede soos Kardoesie, die Valentynsdans, gereelde sokkies en die matriekafskeid, wat baie goed ondersteun word.