Pietie-Personeel

Personeel

Hoof
Adjunkhoof

Ina van der Merwe

Ontvangs:
Kathy Grobler
Hoof se Sekretaresse:
Amanda Venter
Skoolfonds:
Rika van der Merwe
Leerderadministrasie:
Hesta Bezuidenhout
Betalings:
Marileen Meiring
Krediteure:
Annekie Heüer
Akademiese hoof:
Zandria Howard
Gr 8 Graadvoog:
Antjie Pretorius
Gr 9 Graadvoog:
Wilna Potgieter
Gr 10 Graadvoog:
Hannah de Klerk
Gr 11 Graadvoog:
Linki Roodt
Gr 12 Graadvoog:
Gerda Siertsema

Dagbestuur

Personeel

Departement Afrikaans

Departement Engels

Departement Wiskunde

Departement Wetenskap

Departement Ekonomiese Bestuurswetenskap

Departement Geesteswetenskap

Departement Praktiese Vakke

Personeel Assistente

Menu